BIURO GEODEZJI, WYCENY O POŚREDNICTWA - mgr inż. Paulina Kustroń-Mleczak

BIURO GEODEZJI, WYCENY
I POŚREDNICTWA

mgr inż. Paulina Kustroń-Mleczak
ul. Stefana Żeromskiego 69a
38-400 Krosno

NIP: 684 20 60 419
REGON: 180260023
e-mail: kustron.mleczak@interia.pl
www.geodezja.ueuo.com

Wycena nieruchomości

Na podstawie uprawnień nadanych przez Ministra Budownictwa Nr 4571 świadczymy usługi w zakresie:

Określania wartości nieruchomości wszystkich rodzajów nieruchomości:

 • gruntowych (zabudowanych, niezabudowanych)
 • budynkowych (mieszkalnych, komercyjnych)
 • lokalowych (mieszkalnych, komercyjnych)

Określania wartości części składowych nieruchomości:

 • zabudowań
 • infrastruktury technicznej
 • drzew i krzewów
 • nasadzeń

Praw do nieruchomości:

 • prawa własności
 • prawa użytkowania wieczystego
 • praw rzeczowych
 • praw zobowiązaniowych

Sporządzania opinii wartości nieruchomości.


Analiz rynku nieruchomości.


Określamy wartość nieruchomości dla różnych celów:

 • kredytowych
 • aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego
 • dla ustalenia wysokości odszkodowań
 • wyceny nieruchomości leśnych
 • wyceny nieruchomości rolnych
 • wyceny nieruchomości komercyjnych
 • wyceny dla celów podatkowych
 • dla ubezpieczenia obiektów budowlanych
 • dla ustalenia ceny sprzedaży lub zakupu.