BIURO GEODEZJI, WYCENY O POŚREDNICTWA - mgr inż. Paulina Kustroń-Mleczak

BIURO GEODEZJI, WYCENY
I POŚREDNICTWA

mgr inż. Paulina Kustroń-Mleczak
ul. Stefana Żeromskiego 69a
38-400 Krosno

NIP: 684 20 60 419
REGON: 180260023
e-mail: kustron.mleczak@interia.pl
www.geodezja.ueuo.com

Kierowanie robotami budowlanymi

Na podstawie uprawnień zawodowych nadanych przez Podkarpacką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa Nr PDK/0153/OWOK/09 do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wykonujemy usługi w zakresie:


Free Web Hosting