BIURO GEODEZJI, WYCENY O POŚREDNICTWA - mgr inż. Paulina Kustroń-Mleczak
Free Hosting

Free Web Hosting with PHP, MySQL, Apache, FTP and more.
Get your Free SubDOMAIN you.6te.net or you.eu5.org or...
Create your account NOW at http://www.freewebhostingarea.com.

Cheap Domains

Cheap Domains
starting at $2.99/year

check

BIURO GEODEZJI, WYCENY
I POŚREDNICTWA

mgr inż. Paulina Kustroń-Mleczak
ul. Stefana Żeromskiego 69a
38-400 Krosno

NIP: 684 20 60 419
REGON: 180260023
e-mail: kustron.mleczak@interia.pl
www.geodezja.ueuo.com

Kierowanie robotami budowlanymi

Na podstawie uprawnień zawodowych nadanych przez Podkarpacką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa Nr PDK/0153/OWOK/09 do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wykonujemy usługi w zakresie: