BIURO GEODEZJI, WYCENY O POŚREDNICTWA - mgr inż. Paulina Kustroń-Mleczak

BIURO GEODEZJI, WYCENY
I POŚREDNICTWA

mgr inż. Paulina Kustroń-Mleczak
ul. Stefana Żeromskiego 69a
38-400 Krosno

NIP: 684 20 60 419
REGON: 180260023
e-mail: kustron.mleczak@interia.pl
www.geodezja.ueuo.com

Certyfikaty energetyczne

Na podstawie uprawnień zawodowych nadanych przez Ministra Infrastruktury Nr MI/ŚE/1398/2009 świadczymy usługi w zakresie:

Każde sporządzone świadectwo objęte jest ubezpieczeniem ochronnym na kwotę 25 tys. euro.

Audyty energetyczne

Audyt energetyczny na potrzeby termomodernizacji, jako załącznik do wniosku o finansowanie inwestycji.
Zgodnie z zapisami Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów , warunkiem niezbędnym dla uzyskania premii termomodernizacyjnej lub remontowej jest przedstawienie audytu energetycznego remontowego (modernizowanego) budynku i jego pozytywna weryfikacja przez BGK.
Wykonanie audytu energetycznego daje klientowi informacje na temat rzeczywistego stanu budynku i koniecznego zakresu jego termomodernizacji, a tym samym dobranie optymalnych nakładów finansowych dla uzyskania jak najlepszego wyniku dotyczącego oszczędności energii.
Audyty wykonujemy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.