BIURO GEODEZJI, WYCENY O POŚREDNICTWA - mgr inż. Paulina Kustroń-Mleczak

BIURO GEODEZJI, WYCENY
I POŚREDNICTWA

mgr inż. Paulina Kustroń-Mleczak
ul. Stefana Żeromskiego 69a
38-400 Krosno

NIP: 684 20 60 419
REGON: 180260023
e-mail: kustron.mleczak@interia.pl
www.geodezja.ueuo.com

Miernictwo górnicze

Na podstawie uprawnień zawodowych nadanych przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego Nr M-831 – kwalifikacje mierniczego górniczego w odkrywkowych zakładach górniczych – świadczymy usługi w zakresie: